Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A

  Skierowania na badania   Terminarz rekrutacji   Podyplomowe

 

PUNKT REKRUTACYJNY - pokój nr 213

Nowa Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF Katowice

tel. 32 207 51 21; 32 207 53 57, e-mail: rekrutacja@awf.katowice.pl

 

 Upoważnienie do złożenia dokumentów

(dla kandydatów którzy nie będą w stanie osobiście dostarczyć kompletu dokumentów w przypadku zakwalifikowania się do przyjęcia na studia)

 

Przed założeniem konta proszę przeczytać

Rejestracja krok po kroku...